Grunnleggende ingredienser i VitaePro Plus

VitaePro Plus inneholder astaxanthin, lutein og zeaxanthin. Helt siden starten har dette vært de grunnleggende ingrediensene i VitaePro Plus.

VitaePro Plus inneholder astaxanthin, lutein og zeaxanthin. Helt siden starten har dette vært de grunnleggende ingrediensene i VitaePro. Astaxanthin, lutein og zeaxanthin er utvunnet fra naturlige kilder. Lutein og zeaxanthin fremstilles fra stor ringblomst. Astaxanthin fremstilles fra ferskvannsalgen Haematococcus pluvialis. Astaxanthinet i nye VitaePro Plus er ikke lenger et ekstrakt; vi anvender nå hele algen, for å ta vare på alle bestanddeler av algen. Den tørkes til et algemel som er rikt på naturlig astaxanthin.

Astaxanthinet VitaePro Plus produseres på Island. I den nesten urørte islandske naturen er det veldig lite forurensninger, som vanligvis finnes i andre områder som anses egnet for dyrking og utnyttelse av mikroalger. Produksjonen av astaxanthin er både miljøvennlig og bærekraftig, og energien som anvendes er 100 % geotermisk. Produksjonen skjer under streng kvalitetskontroll og i et lukket system.