VitaePro D-vitamin

D-vitamin får du gjennom VitaePro. VitaePro bidrar også til normalt et opptak og utnyttelse av kalsium. Forskerne kjenner til 13 ulike vitaminer i dag, fire av disse er fettløselig og resten er vannløselig. D-vitamin som du får gjennom VitaePro tilhører den fettløselige gruppen.

D-vitamin får du gjennom VitaePro. VitaePro bidrar også til et normalt opptak og utnyttelse av kalsium.

Forskerne kjenner til 13 ulike vitaminer i dag, fire av disse er fettløselig og resten er vannløselig. D-vitamin som du får gjennom VitaePro tilhører den fettløselige gruppen. Forskjellen er viktig fordi den forteller oss om næringsstoffet blir utskilt fra kroppen eller om det blir lagret i celler eller organer. Fettløselige vitaminer blir lagret i leveren, slik at det finnes et reservelager for kroppen om det oppstår en vitaminmangel.

A, D, E-vitamin og K-vitamin er fettløselige. Disse vitaminene binder seg til fett, og opptas i blodet via tarmen.

Bra for musklene

Det er viktig å ha velfungerende muskler for å kunne være i bevegelse og være aktiv gjennom hele livet. Vitamin D bidrar til å opprettholde en normal muskelfunksjon.

D-vitamin bidrar til å opprettholde normal beinbygning og tenner

D-vitamin bidrar til normalt opptak og utnyttelse av mineralet kalsium, som igjen er viktig for å bidra til å opprettholde normal beinbygning og tenner. Mennesket består av ca 1 kilo kalsium, og kalsium er den viktigste byggesteinen i skjelettet.

Et tilstrekkelig inntak av D-vitamin bidrar til normale kalsiumnivåer i blodet. D-vitamin bidrar også til normalt opptak/utnyttelse av et annet viktig mineral i kroppen, fosfor.

Det er viktig å få i seg tilstrekkelig med D-vitaminer hele livet, for å bevare skjelettet når du blir eldre.

Solskinnsvitaminet

Kroppen kan selv produsere D-vitamin når den utsettes for sollys. Dannelsen av D-vitamin i huden ved hjelp av sollys er ikke alltid tilstrekkelig i europeiske land, spesielt ikke i vintermånedene.

Pigmentert hud

Mennesker med sterkt pigmentert hud har større vanskeligheter for å produsere D-vitamin. Årsaken er at pigmentet deres, melaninet, konkurrerer med D-vitamin produksjonen.

Det er ikke mulig å få overdose av D-vitamin fra sollyset.

D-vitamin spiller en rolle i celledelingsprosessen

Celledeling i kroppen er grunnlaget for vekst og dannelsen av nytt vev. D-vitamin spiller en rolle i celledelingsprosessen.

Anbefalt D-vitamininntak fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet anbefaler at eldre personer som er lite ute i dagslys bør få tilskudd av D-vitamin. Årsaken til at eldres D-vitamin status blir dårligere med alderen, er at syntesen i huden blir mer ineffektiv, samt at matinntak og utendørs aktivitet ofte blir redusert.

Visste du at …

Store deler av befolkningen har utilfredsstillende D-vitaminnivåer i blodet (under 50 nmol/l), og denne andelen øker i vinterhalvåret i de fleste grupper.
Kilde: Helsedirektoratet.