VitaePro Plus og vitamin D

Vitamin D bidar til å opprettholde normal muskelfunksjon og du kan få i deg vitaminet blant annet ved å spise VitaePro Plus. Forskerne kjenner til 13 ulike vitaminer i dag, fire av disse er fettløselig og resten er vannløselig. Vitamin D som du får gjennom VitaePro Plus tilhører den fettløselige gruppen.

D-vitamin kan lagres i kroppen

Forskerne kjenner til 13 ulike vitaminer i dag, fire av disse er fettløselig og resten er vannløselig. Vitamin D som du får gjennom VitaePro Plus tilhører den fettløselige gruppen. Forskjellen er viktig fordi den forteller oss om næringsstoffet blir utskilt fra kroppen eller om det blir lagret i celler eller organer. Fettløselige vitaminer blir lagret i leveren, slik at det finnes et reservelager for kroppen om det oppstår en vitaminmangel.

A, D, E-vitamin og K-vitamin er fettløselige. Disse vitaminene binder seg til fett, og opptas i blodet via tarmen.

Bra for musklene

Det er viktig å ha velfungerende muskler for å kunne være i bevegelse og være aktiv gjennom hele livet. Vitamin D bidrar til å opprettholde en normal muskelfunksjon.

Vitamin D bidrar til å opprettholde normal beinbygning

Vitamin D bidrar til normalt opptak og utnyttelse av mineralet kalsium, som igjen er viktig for å bidra til å opprettholde normal beinbygning og tenner. Mennesket består av ca 1 kilo kalsium, og kalsium er den viktigste byggesteinen i skjelettet.

Et tilstrekkelig inntak av vitamin D bidrar til normale kalsiumnivåer i blodet. Vitamin D bidrar også til normalt opptak/utnyttelse av et annet viktig mineral i kroppen, nemligf fosfor.

Det er viktig å få i seg tilstrekkelig med vitamin D gjennom hele livet, for å kunne bevare skjelettet til du blir eldre.

Solskinnsvitaminet

Kroppen kan selv produsere vitamin D når den utsettes for sollys. Dannelsen av vitamin D i huden ved hjelp av sollys er ikke alltid tilstrekkelig i europeiske land, spesielt ikke i vintermånedene. Derfor kan det være lurt å supplere med f.eks VitaePro Plus som inneholder vitamin D.

Pigmentert hud

Mennesker med sterkt pigmentert hud har større vanskeligheter for å produsere vitamin D. Årsaken er at pigmentet deres, melaninet, konkurrerer med produksjonen av vitamin D.

Det er ikke mulig å få overdose av vitamin D fra sollyset.

Vitamin D spiller en rolle i celledelingsprosessen

Celledeling i kroppen er grunnlaget for vekst og dannelsen av nytt vev. Vitamin D spiller en rolle i celledelingsprosessen.

Anbefalt inntak av vitamin D i følge Helsedirektoratet

Helsedirektoratet anbefaler at eldre personer som er lite ute i dagslys bør få tilskudd av vitamin D. Årsaken til at eldre bør ta tilskudd av vitamin D, er at syntesen i huden blir mer ineffektiv og at matinntak og utendørs aktivitet ofte blir redusert med årene.

Visste du at …

Store deler av befolkningen har utilfredsstillende nivåer av vitamin D i blodet (under 50 nmol/l), og denne andelen øker i vinterhalvåret i de fleste grupper.
Kilde: Helsedirektoratet.